Topfrise Dialog-net

ForsidepilRådgivningpilForskning og udviklingpilSpace - rum til fysisk aktivitet

Space - rum til fysisk aktivitet

Space logo

 

 

Syddansk Universitet og Region Syddanmark har gennemført forsknings- og udviklingsprojektet ’SPACE – rum til fysisk aktivitet’. Projektet er et eksempel på samarbejde om forskning og udvikling af indsatser. Forskningen har ikke kunnet påvise effekt af den helhedsorienterede indsats, men erfaringerne på flere af skolerne i projektet er, at indsatserne har skabt værdi og her kører man videre med flere af initiativerne fra SPACE.

Forskningsresultaterne er publiceret af Syddansk Universitet i samarbejde med KORA (Det Nationale

Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) med udgivelse af evalueringsrapporten

’SPACE – rum til fysisk aktivitet. Samlet evaluering af en helhedsorienteret, forebyggende indsats for børn og unge’.

 

Læs mere om erfaringerne i særudgaven af tidsskriftet Dialog om forebyggelse, hvor nogle af de lokale

erfaringer på SPACE-skolerne er opsamlet og formidlet. Udgivelsen er et supplement til den forskningsbaserede evaluering.

Vil du høre mere om projektet og resultaterne kan du kontakte specialkonsulent Arne Gaarn.
 

Konference om Space

Tirsdag den 22. januar 2013 afholdtes der konference om Space-projektet på Syddansk Universitet.

Du kan finde oplæggene her:

Jens Troelsen

Brian Linke

Anne Brøcker

Thea Valbjørn

Heidi Bisgaard

John Wind

Stinne Aaløkke Ballegaard

 

Evalueringsrapporten om Space-projektet

Siden er sidst opdateret 17-8-2016
Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk| Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00